ေသြးအတြင္းရွိ အဆီမ်ားကို ဖယ္ရွားမယ္

ပိတ္ဆို႔ေနေသာ ေသြးလြတ္ေၾကာမ်ား၊ ေသြးအတြင္းရွိ အဆီမ်ား၊ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း ကူးစက္ေရာဂါမ်ားႏွင္႔ အေအးမိျခင္း တို႔ကုိ ေပ်ာက္ကင္းသက္သာေစရန္ေစရန္ အတြက္ သဘာဝ အသီးအႏွံမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ ေသာက္သံုးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းနည္းကုိ ဂ်ာမဏီနိုင္ငံတြင္ လက္ခံသံုးစြဲၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ မိမိ အနီးနားတြင္ရွိေသာ ေန႔စဥ္ထိေတြ႔ေနရသည္႔ အစားအေသာက္ ၃မ်ိဳးကုိ ေရာစပ္လိုက္ျခင္းျဖင္႔ က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္တန္ဖိုးရွိတဲ႔ အရာျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီေဖ်ာ္ရည္မွာ လူအမ်ားသိထားၿပီးျဖစ္တဲ႔ သံပရိုသီး၊ ခ်င္း(ဂ်င္း)၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ ႏွင္႔ ေရ …