နာက်င္ကိုက္ခဲ ၾကြက္တက္ပါလွွ်င္

ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ညအိပ္စဥ္ရုတ္တရက္အိပ္ရာကနိုး၍ ေျခသလံုး ၾကြက္သားမ်ားနာက်င္ကိုက္ခဲကာၾကြက္တက္ျခင္း ေ၀ဒနာကို ျပင္းထန္စြာခံစားရပါသည္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားခံစားဖူးပါလိမ္႔မည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အားကစားလိုက္စားသူမ်ား အမ်ားဆံုးၾကံဳဖူးၾကပါသည္။အလုပ္ပင္ပန္းလွ်င္လည္း ၾကြက္တက္ တတ္ပါသည္။ၾကြက္တက္ျခင္းေပ်ာက္ကင္းသြားလွ်င္ပင္ ၾကြက္သားမွာ နာက်င္ေနတတ္ပါသည္။ ၾကြက္တက္ျခင္းသည္ စိတ္ပင္ပန္း၊အလုပ္ပင္ပန္း၊ပူပင္ေသာကမ်ားျခင္းႏွင္ ့စိတ္မတည္ျငိမ္လွ်င္လည္း ျဖစ္တတ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၾကြက္တက္ျခင္း ကင္းေ၀ေစေသာနည္းအား တိုင္္းရင္းေဆး သမားေတာ္ၾကီး ဦးၾကြယ္ေပး၍ ဆရာၾကီးညႊန္ၾကားသည္႔ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရာ ၾကြက္တက္ေသာ ေ၀ဒနာႏွင့္ ယခုတိုင္ကင္းေ၀ခဲ႔ပါသည္။ နည္းလမ္းမွာ ေျခသလံုးၾကြက္တက္ျပီဆိုလွ်င္ ၾကြက္တက္သူ၏ေျခေထာက္ကို ဆန္႔တန္းျပီးထားေပးပါ။ထိုေနာက္ဒူးမၾကြေအာင္ ဖိႏိွပ္ထားျပီး …