အိမ္ေထာင္ေယာက်ၤားေတြ/ ခ်စ္သူ ဘဲေတြ ညအိမ္ျပန္ေနာက...

အိမ္ေထာင္ေယာက်ၤားေတြ/ ခ်စ္သူ ဘဲေတြ ညအိမ္ျပန္ေနာက္က်လို႔ မသကၤာလို႔ ႐ႈပ္ေန ေပြေန ေနာက္မီးလင္းေနလို႔ကေတာ့ ေအာက္ပါအစီအရင္ကိုျပဳလုပ္ပါ။ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားမွာ- မန္းက်ည္ေစ့ (၅ )ေစ့ ေက်ာက္စလစ္ခဲ (၇)လံုး ေယာက်ၤား/ ခ်စ္သူစံုတြဲ ဓာတ္ပံု (၁)ပံု ထင္း႐ွဴး (၃)ေခ်ာင္း လိေမၼာ္သီး(၁)လံုး ပဲဆီ ဆီမီးခြက္ (၁)ခြက္ မိမိ အိမ္ေထာင္သည္ ေယာက်ၤား/ ခ်စ္သူေမြးေန႔တြင္ျပဳလုပ္ရမည္။ မည္သည့္ ေနရာတြင္မဆို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ မနက္ ၉ နာရီ …