ရင္သား နာက်င္ျခင္း ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

ရာသီအၾကိဳေဝဒနာ လစဥ္ရာသီ စက္ဝန္းကာလ အတြင္း အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ေဟာ္မုန္းအေျပာင္း အလဲေတြ ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။ ဒီလိုေျပာင္းလဲ မႈေတြေၾကာင့္ ရာသီမလာခင္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း မွာ အမ်ဳိးသမီး အမ်ားစုက ရင္သားနာ က်င္တတ္ၾက ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရာသီလာ တဲ့ကာလ ၿပီးဆံုးသြားၿပီ ဆိုတာနဲ႔ ရင္သား နာတာက အလိုလို သက္သာသြားတတ္ ပါတယ္။ ရာသီမလာခင္ ရင္သားနာတာ၊ တင္းတာစတဲ့ ေဝဒနာေတြကို …
error: Content is protected !!