ပုလဲအရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ႀကိဳးစားမႈ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖ...

ကယ္ဆယ္ေရးပုလဲအရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔မွ ယူနီေဖာင္း ေတာင္ဝတ္ခ်ိန္မရခဲ႕တဲ႕ကေလးတေယာက္ရဲ႕အသက္ကယ္တင္မႈ႕ 21-2-2018 ည7:15 အခ်ိန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္ ေရႊနံသာေက်းရြာအုပ္စု ပတၲျမားျမိဳ႕ သစ္မွ (၁၀)လသားကေလးငယ္တဦးအား မိခင္တြန္းလွည္းထဲ႕ထည္ျပီး တံခါးထပိတ္စဥ္ ကေလးမွာ မတ္တပ္ထရပ္စဥ္ လွည္းေပၚမွျပဳတ္က်ကာ ညာဦးေခါင္းပိုင္း ခ်ိဳင့္ဝင္သြားခဲ႔။ ပုလဲျမိဳ႕သစ္အရန္မီးသတ္စခန္းသို႔ မိခင္မွ ကားနဲ႕တင္ ေဆာင္လာျပီး အေရးေပၚ အကူအညီေတာင္းခံရာ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကေလးငယ္မွာ ျငိမ္သတ္ေနျပီး လံုးဝမလႈပ္ ေတာ့ပါ။ လမ္းေတြပိတ္ေနလို႔ ကူညီပါဦးဆိုျပီး မိခင္ကငိုျပီးေျပာတယ္။ ပုလဲအဖြဲ႔မွလည္း အမဘုရားစာသာဆိုျပီး …