ေတာင္တြင္းႀကီးျမဳိ႕ ျဖစ္စဥ္အေသးစိတ္

ေတာင္တြင္းႀကီးျမဳိ႕နယ္တြင္ လူအုပ္စုျဖင့္ ဝိုင္းအုံမႈ ျဖစ္ပြား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အခ်ိန္မီ တားဆီးႏိုင္၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၀ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္တြင္းႀကီးျမဳိ႕နယ္၊ အုန္းေတာ(၁) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္တြင္း-မေကြး ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း ေပၚရွိ ဆိတ္သားသတ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ ကိုဂ်င္းနား၏ ေနအိမ္အား လူငယ္ ၅၀ ဦးခန္႔ (စိစစ္ဆဲ)က ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသီဆို၍ ေရႊၾကာအင္း(၁)ရပ္ကြက္ရွိ ဗလီဘက္သို႔ ထြက္ခြါသြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ ည …